Teamcoaching

In een team werken verschillende personen aan eenzelfde doel. Iedere persoon heeft zijn of haar kwaliteiten die in een goed team perfect op elkaar afgestemd zijn.

Omdat we allemaal mensen zijn, loopt de afstemming niet altijd even gladjes en vaak worden dan gesprekken aangegaan, trainingen gedaan of afspraken gemaakt. Maar vaak merk je dat gesprekken niet altijd genoeg zijn om de rust weer op de werkvloer terug te laten keren. Logisch, want als je nagaat dat het grootste gedeelte van de communicatie non-verbaal is, kan je nagaan dat woorden meestal niet de oplossing zijn voor de problemen.

In een coaching bij C’est ça  gaan we op een creatieve manier kijken naar de groepsdynamiek. Afhankelijk van de hulpvraag van het team gaan we met elkaar aan de slag en zelf inzicht verwerven  in de non-verbale communicatie, in dat wat zich onder water afspeelt.

Onderwerpen voor coaching:

  • communicatie verbeteren
  • samenwerking verbeteren
  • inzicht in jouw plek in het team
  • inzicht in kwaliteiten van het team
  • verstoorde verhoudingen zichtbaar maken
  • plezier op de werkvloer

Bij C’est ça gaat het team zelf aan de slag, het doel is zelf inzichten te implementeren en mee te nemen naar de werkvloer. Ik geef de tools aan en benoem wat ik observeer uit het werk en de werkwijze. Ik ben er van overtuigd dat teams goed zelf in staat zijn om te voelen en te zien wat er speelt en daarom wil ik een team in hun kracht zetten.  Niemand heeft er wat aan als een buitenstaander vertelt wat je moet doen, als je zelf het inzicht en de motivatie vindt, komt de verandering van binnenuit en niet van buitenaf.

 

Om te zien of ik iets kan betekenen voor jouw team kan je vrijblijvend contact opnemen, dan kijk ik met jullie mee en gaan we samen aan de slag.